Exclu Fuchsia
fuchsia_sushi_millefeuille_surf_1

Surf

Millefeuille
€16
Exclu Fuchsia
fuchsia_sushi_yagi_1

Sweet Potato

Makizushi, Végétarien
€7.00